Tentoonstellingsaanbeveling

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld tentoonstellingsaanbeveling
Definitie Het veld 'tentoonstellingsaanbeveling' bevat de specifieke eisen in verband met het tentoonstellen van het object.
Invulregels
Gebruik normale grammatica en leestekens.
Open niet meer dan 90 graden - de binding is zeer strak.
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Aanbevelingen/Vereisten > Aanbevelingen > Tentoonstelling (EA)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Aanbevelingen/Vereisten > Aanbevelingen > Tentoonstelling (EA)
Ken bij de aanbeveling één van deze mogelijkheden toe: Ja / Nee / Onder voorwaarden. In de volgende velden kan je de voorwaarden en aanbevelingen in verband met tentoonstellen kwijt.
Ja
Nee
Onder voorwaarden