Associatie object

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element associatie object
Definitie Het element 'associatie object' geeft een associatie tussen het object en een ander object of een groep objecten. Het gaat hier over een associatie met een object buiten je eigen collectie. Om een relatie aan te duiden met een object in je eigen collectie gebruik het element 'gerelateerd object'.
Toelichting Informatie in "associaties" betreft informatie die gelinkt is aan het object, maar niet inherent is aan het object. Het gaat dan dus over associaties die buiten de beschrijving van het object zelf vallen.
Groep Associaties
Profielen
Velden
Standaarden