Tekst verwervingsreden

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld trefwoord reden verwerving
Definitie Het veld 'reden verwerving' documenteert de reden of verantwoording van een verwerving.
Invulregels
Gebruik correcte spelling en leestekens.
Deze machine werkt nog steeds en er zijn slechts drie exemplaren van bekend.
Het museum bezat nog geen werk van James Ensor uit de periode waarin dit kunstwerk werd vervaardigd.
Systemen

Qi (Donnet): Verwerving:Inhoud > Reden (acquisition:reden)
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Verwerving > Verwerving > Reden (VR)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Verwerving > Verwerving > Reden (VR)
Dit veld is niet herhaalbaar.
Qi (Donnet): Verwerving:Inhoud > Reden (acquisition:reden)