Tekst verwervingsreden

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken
Veld trefwoord reden verwerving
Definitie Het veld 'reden verwerving' documenteert de reden of verantwoording van een verwerving.
Invulregels
Gebruik correcte spelling en leestekens.
Deze machine werkt nog steeds en er zijn slechts drie exemplaren van bekend.
Het museum bezat nog geen werk van James Ensor uit de periode waarin dit kunstwerk werd vervaardigd.
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Verwerving > Verwerving > Reden (VR)
Dit veld is niet herhaalbaar.
Qi (Donnet): Verwerving:Inhoud > Reden (acquisition:reden)
Standaarden