Toelichting onderdeel

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken
Veld toelichting onderdeel
Definitie Het veld 'toelichting onderdeel' documenteert het geheel aan informatie die het onderdeel van een object beschrijft.
Invulregels
Gebruik enkelvoud, vermijd opsommingen en leestekens. Noteer zonder hoofdletters. Gebruik lijst met standaardtermen naar afspraak binnen de organisatie.
Gebruik dit veld zo vaak als nodig voor de naam van het onderdeel van het object.
Persoon die het object geproduceerd heeft
Materiaal
Techniek
Systemen
Standaarden