Taal objectnaam

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld taal objectnaam
Definitie Het veld 'taal objectnaam' documenteert de taal waarin de objectnaam is genoteerd.
Invulregels
Gebruik één enkele term, waarbij alleen leestekens worden gebruikt als deze een deel van de naam zijn en hoofdletters voor de eigennamen. Handhaaf een lijst met standaardtermen.
Frans
Duits
Systemen
Erfgoedregister (Erfgoedplus): > Identificatie/Titel ()
In het Erfgoedregister is geen veld voorzien voor de taal van een objectnaam. Door in het Erfgoedregister uit een gecontroleerde keuzelijst een objectnaam te selecteren, wordt automatisch de Nederlandstalige AAT objectnaam weergegeven.
Informatie over de taal van alternatieve termen kan samen met de alternatieve term objectnaam genoteerd worden in het veld "Identificatie/Titel".
Systemen (2de poging)
Standaarden