Taal objectnaam

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld taal objectnaam
Definitie Het veld 'taal objectnaam' documenteert de taal waarin de objectnaam is genoteerd.
Invulregels
Gebruik één enkele term, waarbij alleen leestekens worden gebruikt als deze een deel van de naam zijn en hoofdletters voor de eigennamen. Handhaaf een lijst met standaardtermen.
Frans
Duits
Systemen

Erfgoedplus: Identificatie > Titel

Standaarden