Term prioriteit objectaudit

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
< Invulboek Objecten‎ | Veld
Invulboek ObjectenVeldenTerm prioriteit objectaudit
Ga naar: navigatie, zoeken
Veld term prioriteit objectaudit
Definitie Het veld 'term prioriteit objectaudit' beschrijft in hoeverre een object nood heeft aan een audit.
Invulregels
Gebruik één term, vermijd opsommingen en leestekens. Noteer zonder hoofdletters. Leg een lijst van standaardtermen aan.
urgent
hoog
laag
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Toestand/conservering > Conserveringsprioriteit (Tp)
Kies uit een van volgende waarden: laag, normaal, hoog, urgent.
laag
Standaarden