Term prioriteit objectaudit

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
< Invulboek Objecten‎ | Veld
Invulboek ObjectenVeldenTerm prioriteit objectaudit
Ga naar: navigatie, zoeken
Veld term prioriteit objectaudit
Definitie Het veld 'term prioriteit objectaudit' beschrijft in hoeverre een object nood heeft aan een audit. A code indicating the priority of an object for auditing purposes.
Invulregels
Gebruik enkelvoud, vermijd opsommingen en leestekens. Noteer zonder hoofdletters. Leg een lijst van standaardtermen aan.
1
2
A
B
urgent
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Toestand/conservering > Conserveringsprioriteit (Tp)
Kies uit een van volgende waarden: laag, normaal, hoog, urgent.
laag
Standaarden