Term prioriteit objectaudit

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search
Veld term prioriteit objectaudit
Definitie Het veld 'term prioriteit objectaudit' beschrijft in hoeverre een object nood heeft aan een audit.
Invulregels
Gebruik één term, vermijd opsommingen en leestekens. Noteer zonder hoofdletters. Leg een lijst van standaardtermen aan.
urgent
hoog
laag
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Toestand/conservering > Conserveringsprioriteit (Tp)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Toestand/conservering > Conserveringsprioriteit (Tp)
Kies uit een van volgende waarden: laag, normaal, hoog, urgent.
laag