Positie afgebeeld concept

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld positie afgebeeld concept
Definitie Het veld 'positie afgebeeld concept' documenteert de plaats op het object waar het concept afgebeeld is.
Invulregels
Gebruik enkelvoud, vermijd opsommingen en leestekens. Noteer zonder hoofdletters.
Gebruik lijst met standaardtermen naar afspraak binnen de organisatie.
linksonder
achterkant
binnenkant
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Iconografie > Afgebeeld onderwerp > Positie

Standaarden