Bron geassocieerde persoon of instelling

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld bron geassocieerde persoon of instelling
Definitie Het veld 'bron geassocieerde persoon of instelling' documenteert de bron van de informatie van het veld 'geassocieerde persoon of instelling'.
Invulregels
Vul hier de naam in van het classificatieschema, de thesaurus of termenlijst waaruit een geassocieerde persoon of instelling is gekozen.
Systemen
Standaarden
LIDO: source (-
Gebruik één term. Gebruik alleen hoofdletters en leestekens als die deel uitmaken van de naam. Gebruik een lijst van standaardtermen. Gebruik deze eenheid alleen wanneer er geen specifieke gekoppelde eenheden zijn om het gebruikte systeem aan te duiden. Gebruik bijvoorbeeld voor Objectnaam de eenheid Objectnaam – Systeem om de gebruikte termenlijst of het gebruikte classificatiesysteem te registreren.
Dublin Core: dcterms:source (-
LIDO: source (-
Gebruik één term. Gebruik alleen hoofdletters en leestekens als die deel uitmaken van de naam. Gebruik een lijst van standaardtermen. Gebruik deze eenheid alleen wanneer er geen specifieke gekoppelde eenheden zijn om het gebruikte systeem aan te duiden. Gebruik bijvoorbeeld voor Objectnaam de eenheid Objectnaam – Systeem om de gebruikte termenlijst of het gebruikte classificatiesysteem te registreren.
Dublin Core: dcterms:source (-