Term type gebeurtenis

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term type gebeurtenis
Definitie Het veld 'term type gebeurtenis' beschrijft de aard van de gebeurtenis waarvoor een object wordt gebruikt.
Invulregels
Gebruik enkelvoud, vermijd opsommingen en leestekens. Noteer zonder hoofdletters. Gebruik een lijst met standaardtermen.
tentoonstelling
onderzoek
performance
demonstratie
Systemen
Standaarden