Toelichting bewaaromstandigheden

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld toelichting bewaaromstandigheden
Definitie Het veld 'toelichting bewaaromstandigheden' geeft informatie over de omstandigheden waarin het object bewaard wordt.
Invulregels
Gebruik correcte spelling en leestekens.
De pin waarmee het object is vastgespeld, moet minimaal eens per vijf jaar vervangen worden om roestvorming te voorkomen.
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Toestand/conservering > Bewaarvorm > Bijzonderheden

Standaarden