Referentienummer verlies - schade

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element referentienummer verlies - schade
Definitie Het element 'referentienummer verlies - schade' bevat het unieke nummer dat is toegewezen aan het record met schade aan of verlies van een object. Het nummer moet ook verwijzen naar een bestand met alle schriftelijke documentatie over de schade of het verlies.
Toelichting
Groep Verlies - schade
Profielen
Velden
Standaarden