Milieu

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element milieu
Definitie Het element 'milieu' documenteert de leefomgeving / landschappelijke context beschrijft van de plaats waar het object gevonden of verzameld is (de habitat).
Toelichting
Groep Vondstomstandigheden
Profielen
Velden
Standaarden
Spectrum: Habitat (-)