Datum machtiging collectie-evaluatie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld datum machtiging collectie-evaluatie
Definitie Het veld 'datum machtiging collectie-evaluatie' documenteert de datum waarop toelating werd verleend om de collectie te evalueren.
Invulregels
Geef de datum zo precies mogelijk weer.
Noteer data volgens ISO-norm 8601: jjjj-mm-dd of jjjj-mm of jjjj.
2018-08-04
Systemen
Standaarden