Type relatie object

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld type relatie object
Definitie Het veld 'type relatie object' documenteert de aard van de associatie tussen het object dat wordt beschreven en een gerelateerd object uit de objectcatalogus van de bewaarinstelling.
Invulregels
Gebruik één term zonder leestekens of hoofdletters. Leg een lijst van standaardtermen aan.
lijkt op
hoort bij
model
ontwerp
kopie
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Nummers/relaties > Relaties met andere objecten > Associatie

Standaarden