Type relatie object

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken
Veld type relatie object
Definitie Het veld 'type relatie object' documenteert de aard van de associatie tussen het object dat wordt beschreven en een gerelateerd object uit de objectcatalogus van de bewaarinstelling.
Invulregels
Gebruik één term zonder leestekens of hoofdletters. Leg een lijst van standaardtermen aan.
lijkt op
hoort bij
model
ontwerp
kopie
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Nummers/relaties > Relaties met andere objecten > Associatie (RH)
Dit veld is herhaalbaar. De associatie is een gecontroleerde term uit het bestand "Thesaurus".
Vul eventueel aanvullende gegevens in bij 'bijzonderheden'.
Voor hiërarchische relaties zoals 'is deel van' en 'heeft als deel' gebruik de specifieke velden met die naam.
Standaarden