Type relatie object

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld type relatie object
Definitie Het veld 'type relatie object' documenteert de aard van de associatie tussen het object dat wordt beschreven en een gerelateerd object uit de objectcatalogus van de bewaarinstelling.
Invulregels
Gebruik één term zonder leestekens of hoofdletters. Leg een lijst van standaardtermen aan.
lijkt op
hoort bij
model
ontwerp
kopie
Systemen

Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): Nummers/relaties > Relaties met andere objecten > gerelateerd object > Associatie (lU)
Adlib (Erfgoedinzicht): Nummers/relaties > Relaties met andere objecten > Associatie (RH)

Standaarden
Dublin Core: dcterms:relation (-
Adlib (Erfgoedinzicht): Nummers/relaties > Relaties met andere objecten > Associatie (RH)
Dit veld is herhaalbaar. De associatie is een gecontroleerde term uit het bestand "Thesaurus".
Vul eventueel aanvullende gegevens in bij 'bijzonderheden'.
Voor hiërarchische relaties zoals 'is deel van' en 'heeft als deel' gebruik de specifieke velden met die naam.
Dublin Core: dcterms:relation (-