Naam afgebeelde gebeurtenis

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam afgebeelde gebeurtenis
Definitie Het veld 'naam afgebeelde gebeurtenis' documenteert de gebeurtenis afgebeeld in of beschreven door een object: een aanduiding voor de gebeurtenis, b.v. een titel, identificerende zin of naam die eraan wordt gegeven.
Invulregels
Gebruik zoveel mogelijk een enkele term, waarbij alleen leestekens geplaatst worden als deze deel uitmaakt van de naam van de gebeurtenis en hoofdletters voor de eigennamen. Gebruik indien mogelijk een classificatiesysteem.
The Goose Fair
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Iconografie > Afgebeeld onderwerp > Onderwerp (ip)
Het onderwerp dat op het object is voorgesteld of dat het object voorstelt. Dit veld is herhaalbaar.

Vooral voor objecten die dragers zijn van afbeeldingen en voor objecten die een onderwerp afbeelden, is het zinvol om dit veld in te vullen. Omschrijf het onderwerp dat op het object wordt afgebeeld of dat het object voorstelt. Doe dit in één of meer trefwoorden. De graad van specificiteit bij onderwerpsontsluiting hangt af van het doel van de registratie en van de aard van de collectie. Bv. intern voor thematentoonstellingen, extern voor gebruikersindexen op internet, … Indien je de onderwerpsontsluiting in dit veld opneemt, streef je best volledigheid na. Het is de bedoeling dat dit veld gebruikt wordt voor de aanduiding van soortnamen en niet van eigennamen van onderwerpen. Zo kan het bij bijvoorbeeld objecten, dieren en gebeurtenissen zijn dat je naast de soortnaam ook een eigennaam wilt vastleggen. In dat geval komt de soortnaam in dit veld (bv. "bouwwerk" of "poes" of "veldslag") en de eigennaam (resp. "Eiffeltoren", "Minette" en "Slag bij Waterloo") in het veld "Eigennaam".

De beschrijving van het onderwerp dat op het object wordt afgebeeld kan ook in het veld "beschrijving" op het tabblad "identificatie" opgenomen worden.
Slag bij Waterloo
Systemen (2de poging)
Standaarden
Een aanduiding voor de gebeurtenis, b.v. een titel, identificerende zin of naam die eraan wordt gegeven.