Naam afgebeelde gebeurtenis

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam afgebeelde gebeurtenis
Definitie Het veld 'naam afgebeelde gebeurtenis' documenteert de gebeurtenis afgebeeld in of beschreven door een object: een aanduiding voor de gebeurtenis, b.v. een titel, identificerende zin of naam die eraan wordt gegeven.
Invulregels
Gebruik zoveel mogelijk een enkele term, waarbij alleen leestekens geplaatst worden als deze deel uitmaakt van de naam van de gebeurtenis en hoofdletters voor de eigennamen. Gebruik indien mogelijk een classificatiesysteem.
The Goose Fair
Systemen

Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): Objecten > Iconografie > Afgebeelde onderwerp > Onderwerp
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Iconografie > Afgebeeld onderwerp > Onderwerp

Standaarden
Een aanduiding voor de gebeurtenis, b.v. een titel, identificerende zin of naam die eraan wordt gegeven.