Bron afgebeeld concept

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld bron afgebeeld concept
Definitie Het veld 'bron afgebeeld concept' documenteert de bron van de informatie van het element 'afgebeeld concept'. Dat kan het classificatiesysteem, de thesaurus of termenlijst zijn waaruit een afgebeeld concept is gekozen.
Invulregels
Vul hier de naam in van het classificatieschema dat bij de ontsluiting van de inhoud van het afgebeeld concept wordt gebruikt.
Gebruik enkelvoud en hoofdletters enkel in het geval plaats- en persoonsnamen.
Systemen
Standaarden