Bron afgebeelde locatie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld bron afgebeelde locatie
Definitie Het veld 'bron afgebeelde locatie' documenteert de bron van de informatie van het veld 'afgebeelde locatie'.
Invulregels
Vul hier de naam in van het classificatieschema, de thesaurus of termenlijst dat bij de ontsluiting van de afgebeelde locatie wordt gebruikt.
Gebruik één term, hoofdletters en leestekens enkel in het geval plaats- en persoonsnamen.
Gebruik lijst met standaardtermen.
Systemen
Standaarden
LIDO: source (-
Dublin Core: dcterms:source (-
LIDO: source (-
Dublin Core: dcterms:source (-