Type verkregen recht

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken
Veld type verkregen recht
Definitie Het veld 'type verkregen recht' omschrijft het specifieke type recht waarvoor de licentie bij gebruik van toepassing is.
Invulregels
Gebruik een enkelvoudige term, zonder leestekens of hoofdletters.
Houd een lijst van standaardtermen bij.
auteursrecht
publicatierecht
Noteer elk type verkregen recht toebehorend aan een item slechts eenmaal.
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Rechten > Type (rechten) (Rt)
Dit veld is herhaalbaar.
De ingevulde term is een gecontroleerde term uit het bestand 'Thesaurus'.
Standaarden