Type verkregen recht

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld type verkregen recht
Definitie Het veld 'type verkregen recht' omschrijft het specifieke type recht waarvoor de licentie bij gebruik van toepassing is.
Invulregels
Gebruik een enkelvoudige term, zonder leestekens of hoofdletters.
Houd een lijst van standaardtermen bij.
auteursrecht
publicatierecht
Noteer elk type verkregen recht toebehorend aan een item slechts eenmaal.
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Rechten > Type (rechten)

Standaarden