Term terugkeermethode uitgaand object

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term terugkeermethode uitgaand object
Definitie Het veld 'term terugkeermethode uitgaand object' geeft informatie over de wijze waarop het object of de groep objecten naar de instelling terugkeert.
Invulregels
Gebruik enkelvoud, vermijd opsommingen en leestekens. Noteer zonder hoofdletters. Leg een lijst van standaardtermen aan.
per post
aangetekende zending
persoonlijk afgeleverd
Systemen
Standaarden