Bedrag financiering verwerving

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld bedrag financiering verwerving
Definitie Het veld 'bedrag financiering verwerking' documenteert het bedrag waarmee de verwerving of een deel daarvan gefinancierd is.
Invulregels
Vul hier de waarde van het bedrag van de financiering in, gebruik geen valuta- of andere tekens.
5000
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Verwerving > Financiering > Bedrag (HK)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Verwerving > Financiering > Bedrag (HK)
Indien nodig een decimale punt gebruiken.
Dit kan vertrouwelijk informatie zijn en is dan enkel bestemd voor de interne werking van het museum. Dit veld is herhaalbaar zodat inzichtelijk wordt hoe de verwerving vanuit verschillende bronnen is gefinancierd.
750.45