Iconografische beschrijving

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element iconografische beschrijving
Definitie Het element 'iconografische beschrijving' bevat alle informatie over de voorstelling van of op het object.
Toelichting
Groep Beschrijving
Profielen
Velden
Standaarden