Einddatum toegekend recht

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld einddatum toegekend recht
Definitie Het veld 'einddatum toegekend recht' omschrijft de einddatum waarop een rechtenvrije licentie verstrijkt.
Invulregels
Vul de einddatum in waarop een rechtenvrije licentie verstrijkt.
Een jaartal kan eventueel volstaan. Noteer data volgens ISO-norm 8601: jjjj-mm-dd of jjjj-mm of jjjj.
2017
2017-12-17
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Rechten > Einddatum (rechten)

Standaarden