Vinder

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element vinder
Definitie Het element 'vinder' documenteert de persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor onderzoek waarin het object gevonden of opgegraven werd, of de gebeurtenis waarbij het object werd gevonden.
Toelichting
Groep Vondstomstandigheden
Profielen
Velden
Standaarden