Toelichting datering

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld toelichting datering
Definitie Het veld 'toelichting datering' documenteert bijkomende informatie over de datering van het object.
Invulregels
Vul hier bijkomende informatie in over de datering van het object die niet in andere velden kan worden verwerkt. Het kan gaan over de wijze waarop het object gedateerd is.
Gebruik gewone zinsbouw en leestekens.
Dit object is gedateerd aan de hand van stijlkenmerken.
De datering is bepaald via de C14-methode.
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Vervaardiging/datering > Datering > Bijzonderheden (DO)
Erfgoedplus: Herkomst > Nota ()
Qi (Donnet): Beschrijving > Datering > Opmerkingen (object_date:relationship_note)

Standaarden
CDWA: [- Date Qualifier (4.2.3]
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Vervaardiging/datering > Datering > Bijzonderheden (DO)
Dit veld is herhaalbaar.
Erfgoedregister (Erfgoedplus): Herkomst > Nota ()
Het veld 'Nota' is een vrij invulveld en is herhaalbaar.
Qi (Donnet): Beschrijving > Datering > Opmerkingen (object_date:relationship_note)
CDWA: [- Date Qualifier (4.2.3]