Achternaam persoon

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld achternaam persoon
Definitie Het veld 'achternaam persoon' geeft de achternaam van een persoon.
Invulregels
Gebruik de hoofdletters en leestekens die normaal door die persoon worden gebruikt. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor namen in gebruik.
Bekijk ook:
- Het RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) biedt de grootste on-line kunstenaarsdatabase ter wereld: de RKDartists. Deze database bevat gegevens van meer dan 220.000 kunstenaars van wie het RKD documentatie bezit: http://www.rkd.nl/rkddb/default.asp?database=ChoiceArtists&action=form
- BALat (Belgian Art Links and Tools), het informatiekruispunt voor Cultuurpatrimonium, biedt databanken met kunstenaarsbiografieën en instellingen- en personeninventaris: http://balat.kikirpa.be/site/
- de Union List of Artist Names Online (ULAN) van het Getty is een Engelse gestructureerde termenlijst met meer dan een kwart miljoen namen en andere informatie. Onder andere (historische) namen, pseudoniemen, spellingsvarianten, namen in verschillende talen ed. zijn opgenomen: http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/ulan/
- VIAF
- ODIS
Jones; Degas
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Personen en instellingen > Identificatie > Naamdetails > Achternaam (AN)

Standaarden
Het creëren van een geautoriseerde ontsluitingsterm die een organisatie, persoon of familie eenduidig identificeert.
Leg de gestandaardiseerde naam van de beschreven entiteit vast in overeenstemming met relevante nationale of internationale afspraken of regels gebruikt door de instantie die de geautoriseerde beschrijving creëert. Gebruik, waar nodig, datering, plaats, juridische context, beroep, bijnaam en andere kwalificaties teneinde de geautoriseerde naam te onderscheiden van die van andere entiteiten met dezelfde naam. Specificeer apart in het element Regels en/of afspraken (5.4.3) welke set van regels voor dit element gebruikt werd.
Adlib (Erfgoedinzicht): Personen en instellingen > Identificatie > Naamdetails > Achternaam (AN)
Het creëren van een geautoriseerde ontsluitingsterm die een organisatie, persoon of familie eenduidig identificeert.
Leg de gestandaardiseerde naam van de beschreven entiteit vast in overeenstemming met relevante nationale of internationale afspraken of regels gebruikt door de instantie die de geautoriseerde beschrijving creëert. Gebruik, waar nodig, datering, plaats, juridische context, beroep, bijnaam en andere kwalificaties teneinde de geautoriseerde naam te onderscheiden van die van andere entiteiten met dezelfde naam. Specificeer apart in het element Regels en/of afspraken (5.4.3) welke set van regels voor dit element gebruikt werd.