Term status collectie-evaluatie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term status collectie-evaluatie
Definitie Het veld 'term status collectie-evaluatie' geeft de stand van zaken in de evaluatie van een collectie.
Invulregels
Gebruik één term, zonder leestekens of hoofdletters.
Houd een lijst van standaardtermen bij.
begonnen
fase 1 afgehandeld
beëindigd
Systemen
Standaarden