Naam informatie-eenheid objectaudit

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam informatie-eenheid objectaudit
Definitie Het veld 'naam informatie-eenheid objectaudit' documenteert het onderdeel binnen een objectbeschrijving waarop een audit is uitgevoerd.
Invulregels
Gebruik enkelvoud, zonder leestekens of hoofdletters.
Houd een lijst van standaardtermen bij.
objectnaam
materiaal
beschrijving
Systemen
Standaarden