Machtigingsdatum conserveringsbehandeling

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld machtigingsdatum conserveringsbehandeling
Definitie Het veld 'machtigingsdatum conserveringsbehandeling' geeft de datum waarop de machtiging gegeven is om de behandeling op te starten.
Invulregels
Datumnotatie: jjjj-mm-dd. Wees zo specifiek mogelijk. Geef aan als de datum niet gekend is.
2018-08-04
Systemen
Standaarden