Tekst opmerkingen

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken
Veld tekst opmerkingen
Definitie Het veld 'tekst opmerkingen' documenteert aanvullend commentaar over een object genoteerd door bezoekers, curatoren of onderzoekers.
Invulregels
Gebruik normale grammatica en interpunctie. Alle informatie kan hier worden vastgelegd, op voorwaarde dat er geen andere geïdentificeerde informatie-eenheid is die hiervoor geschikt is.
De identificatie van een object werd door Dr. H. Jones als verkeerd beschouwd op 13.4.1992. Hij beweerde gedetailleerde kennis te hebben van deze vorm van instrument. Zijn adres wordt bewaard in de bestanden van de afdeling.
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Opmerkingen > Opmerkingen (OP)
Erfgoedregister (Erfgoedplus): Identificatie > Commentaar ()
Het veld 'Commentaar' is een vrij invulveld en is herhaalbaar.
Standaarden
Spectrum: Opmerkingen (-)