Naam vindplaats

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam vindplaats
Definitie Het veld 'naam vindplaats' geeft de naam van de plaats waar het object gevonden of opgegraven werd.
Invulregels
Geef de geografische aanduiding waar het object werd gevonden of opgegraven. Registreer, indien die gegevens voorhanden zijn, eerst de naam van de gemeente, dan de naam van de deelgemeente, daarna het toponiem en de sitenaam en als laatste de straatnaam. Huisnummers, perceelaanduidingen of kadastrale gegevens kunnen hier ook worden opgenomen.
Pessinus, Sector A, East Necropolis
Bertem "Zwaneberg"
Halle, Ninoofsesteenweg 61
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Vondstomstandigheden > Vondstomstandigheden > Vindplaats (NF)

Standaarden
CIDOC minimum registration: Collection Place (-
Dublin Core: dcterms:spatial (-
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Vondstomstandigheden > Vondstomstandigheden > Vindplaats (NF)
In de toekomst kan aansluiting gezocht worden met het systeem van geregistreerde sitenamen of de hieraan gelinkte locatienummers of codes in de Centraal Archeologische Inventaris van het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (CAI).
In Nederland heeft de Rijksdienst voor oudheidkundig bodemonderzoek in samenwerking met een aantal universiteiten het project archis opgestart. Dit is een geautomatiseerd archeologisch informatiesysteem met een databank van archeologische vindplaatsen en terreinen. (cfr.: http://www.archis.nl)
Cf. Driesen, P. & Wesemael, E., Standaarden voor de registratie van archeologische objecten in een museale context, Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Tongeren, 2001: Vindplaats
CIDOC minimum registration: Collection Place (-
Dublin Core: dcterms:spatial (-