Precisie verwervingsdatum

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld precisie verwervingsdatum
Definitie De mate waarin de ingevoerde datum exact is.
Invulregels
Geef aan in welke mate de ingevoerde datum exact is. Doe dit aan de hand van de volgende aanduidingen:
- vermoedelijk (wanneer de ingevoerde datum vermoedelijk correct is);
- toegeschreven (wanneer de ingevoerde datum toegeschreven wordt);
- circa/rond (wanneer het een schatting van 5 jaar betreft);
- voor (wanneer het een schatting van 10 jaar voor de ingevoerde datum betreft);
- na (wanneer het een schatting van 10 jaar na de ingevoerde datum betreft);
Kijk ook in de algemene richtlijnen bij deze handleiding voor een leidraad bij datumnotatie.
circavermoedelijkvoorna
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Verwerving > Verwerving > Precisie (PV)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Verwerving > Verwerving > Precisie (PV)