Specimentype taxonomie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld specimentype taxonomie
Definitie Het veld 'specimentype taxonomie' documenteert de status of positie van het beschreven taxon of natuurhistorische object in relatie tot andere bestaande soortgelijke objecten.
Invulregels
Dit is van toepassing op typespecimens.
allotype
holotype
lectotype
neotype
paralectotype
paratype
syntype
Systemen

Erfgoedplus: Inhoud > Inhoudelijke beschrijving ()
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Taxonomie > Specimen type (OS)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Taxonomie > Specimen type (OS)
Kies een term uit de uitklaplijst van objectstatussen, in geval van type specimens.
'Erfgoedregister (Erfgoedplus): > ' ()
In het Erfgoedregister is geen specifiek veld voorzien voor het noteren van het specimentype. Informatie over het type kan genoteerd worden in het veld "Inhoud/Inhoudelijke beschrijving".