Specimentype taxonomie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld specimentype taxonomie
Definitie Het veld 'specimentype taxonomie' documenteert de status of positie van het beschreven taxon of natuurhistorische object in relatie tot andere bestaande soortgelijke objecten.
Invulregels
Dit is van toepassing op typespecimens.
allotype
holotype
lectotype
neotype
paralectotype
paratype
syntype
Systemen

Erfgoedplus: Inhoud > Inhoudelijke beschrijving
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Taxonomie > Specimen type

Standaarden