Bewaarrisico

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element bewaarrisico
Definitie Het element 'bewaarrisico' geeft informatie over de mogelijke gevaren voor personen of andere objecten, die kunnen optreden bij het behandelen en bewaren van een object.
Toelichting
Groep Conditie
Profielen
Velden
Standaarden
Spectrum: Risico (-