Term reden conditiecontrole

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term reden conditiecontrole
Definitie Het veld 'term reden conditiecontrole' geeft de reden waarom een toestands- of materiaaltechnische controle is uitgevoerd.
Invulregels
Gebruik één term, vermijd opsommingen en leestekens. Noteer zonder hoofdletters. Leg een lijst van standaardtermen aan.
bruikleen
beschadigd bij transport
conservatie
Systemen
Standaarden