Term reden conditiecontrole

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken
Veld term reden conditiecontrole
Definitie Het veld 'term reden conditiecontrole' geeft de reden waarom een toestandscontrole of technische controle is uitgevoerd.
Invulregels
Gebruik enkelvoud, vermijd opsommingen en leestekens. Noteer zonder hoofdletters. Leg een lijst van standaardtermen aan.
bruikleen
beschadigd bij transport
conservatie
Systemen
Standaarden