Term reden conditiecontrole

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term reden conditiecontrole
Definitie Het veld 'term reden conditiecontrole' geeft de reden waarom een toestands- of materiaaltechnische controle is uitgevoerd.
Invulregels
Gebruik één term, vermijd opsommingen en leestekens. Noteer zonder hoofdletters. Leg een lijst van standaardtermen aan.
bruikleen
beschadigd bij transport
conservatie
Systemen
Systemen (2de poging)
Standaarden