Term methode verlies - schade

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search
Veld methode verlies - schade
Definitie Het veld 'methode verlies - schade' documenteert de manier waarop een object of groep objecten is beschadigd of verloren is gegaan.
Invulregels
Gebruik één term, zonder leestekens of hoofdletters.
Houd een lijst van standaardtermen bij.
diefstal
brand
overstroming
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Verlies/Schade > Methode (d1)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Verlies/Schade > Methode (d1)