Gemachtigde waardebepaling

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld gemachtigde waardebepaling
Definitie Het veld 'gemachtigde waardebepaling' bevat de naam van de persoon die de definitieve goedkeuring geeft voor een taxatie.
Invulregels
Vul de naam in van de persoon die de waardebepaling of taxatie heeft goedgekeurd. Zie ook Personen en Organisaties
Janssens, Rik
Systemen
Standaarden
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een achternaam en een voornaam. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Persoon. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor namen in gebruik.