Term onderdeel

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term onderdeel
Definitie Het veld 'term onderdeel' documenteert het niet scheidbare deel of onderdeel van een object dat wordt beschreven.
Invulregels
Gebruik enkelvoud, vermijd opsommingen en leestekens. Noteer zonder hoofdletters. Gebruik lijst met standaardtermen naar afspraak binnen de organisatie.
Geef de naam van het onderdeel van het object om aan te duiden welk niet-scheidbaar en dus niet-genummerd deel van een object wordt beschreven. Gebruik bij het beschrijven van scheidbare en afzonderlijk genummerde delen van een object het objectnummer met suffix om het nummer van het onderdeel aan te geven.
mouw
handvat
lemmet
knoopsgat
Systemen
Standaarden