Reden tekst

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld reden tekst
Definitie Het veld 'reden tekst' geeft de reden waarom een beschrijvende tekst over een object werd opgemaakt.
Invulregels
Gebruik één term, vermijd opsommingen en leestekens. Gebruik een lijst met standaardtermen.
website
tentoonstelling
publicatie
Systemen
Standaarden