Credit line

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element credit line
Definitie Het element 'credit line' geeft informatie over de persoon of instelling dankzij wie de verwerving van het object tot stand kwam en die moet worden vermeld op publicaties, tekstbordjes en dergelijke.
Toelichting
Groep Gebruik
Profielen
Velden
Standaarden
Spectrum: Vermelding (-)