Term status uitgaande bruikleen

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term status uitgaande bruikleen
Definitie Het veld 'term status uitgaande bruikleen' geeft de fase waarin de bruikleenprocedure zich bevindt.
Invulregels
Gebruik één term, vermijd opsommingen en leestekens. Noteer zonder hoofdletters. Leg een lijst van standaardtermen aan.
aangevraagd
toegestaan
geweigerd
in restauratie
verzonden
retour
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Uitgaande bruiklenen > Aanvraag > Status

Standaarden