Term status uitgaande bruikleen

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term status uitgaande bruikleen
Definitie Het veld 'term status uitgaande bruikleen' geeft de fase waarin de bruikleenprocedure zich bevindt.
Invulregels
Gebruik één term, vermijd opsommingen en leestekens. Noteer zonder hoofdletters. Leg een lijst van standaardtermen aan.
aangevraagd
toegestaan
geweigerd
in restauratie
verzonden
retour
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Uitgaande bruiklenen > Aanvraag > Status (CQ)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Uitgaande bruiklenen > Aanvraag > Status (CQ)
Bepaal de status van het bruikleenproces. Kies een term uit de uitklaplijst in ADLiB. Wanneer je de status van het object aanpast op het tabblad objecten dan wordt deze wijziging ook weergegeven op het tabblad aanvraag en vervangt de standaardvermelding "aangekondigd".
advies aangevraagd
goedgekeurd
geweigerd
ingetrokken
transport
uitgeleend
verlengd
retour
in behandeling