Term reden collectie-evaluatie

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search
Veld term reden collectie-evaluatie
Definitie Het veld 'term reden collectie-evaluatie' documenteert de reden waarom een evaluatie van de collectie is uitgevoerd.
Invulregels
Gebruik enkelvoud, zonder leestekens of hoofdletters.
Houd een lijst van standaardtermen bij.
herwerking depotruimte
conditie onderzoek
Systemen
Standaarden