Term reden collectie-evaluatie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term reden collectie-evaluatie
Definitie Het veld 'term reden collectie-evaluatie' documenteert de reden waarom een evaluatie van de collectie is uitgevoerd.
Invulregels
Gebruik enkelvoud, zonder leestekens of hoofdletters.
Houd een lijst van standaardtermen bij.
herwerking depotruimte
conditie onderzoek
Systemen
Systemen (2de poging)
Standaarden