Datum objectaudit

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element datum objectaudit
Definitie Het element 'datum objectevaluatie' documenteert de datum waarop een object voor het laatst gecontroleerd werd.
Toelichting
Groep Objectaudit
Profielen
Velden
Standaarden