Tekst voorwaarden gebeurtenis

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld tekst voorwaarden gebeurtenis
Definitie Het veld 'tekst voorwaarden gebeurtenis' geeft informatie over de beperkingen bij het onderzoek of gebruik van een object.
Invulregels
Gebruik gewone grammatica en interpunctie.
Het manuscript mag niet volledig worden overgeschreven zonder toestemming van de curator.
Systemen
Standaarden