Taal titel

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken
Veld taal titel
Definitie Het veld 'taal titel' documenteert de taal van de bijbehorende titel.
Invulregels
Noteer de taal van de bijbehorende titel van het object.
Japans
Hebreeuws
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Titel en beschrijving > Taal (TP)
Dit veld kan zowel op de originele, populaire of toegekende titel slaan. Dit veld is herhaalbaar.
'Erfgoedregister (Erfgoedplus): > ' ()
In het Erfgoedregister is geen specifiek veld voorzien voor het selecteren van de taal van een titel. Informatie over de titel kan genoteerd worden in het veld "Inhoud/Inhoudelijke beschrijving".
Qi (Donnet): Identificatie > Titel > Taal ()
Alleen bij alternatieve titel
Standaarden