Taal titel

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld taal titel
Definitie Het veld 'taal titel' documenteert de taal van de bijbehorende titel.
Invulregels
Noteer de taal van de bijbehorende titel van het object.
Japans
Hebreeuws
Systemen

Erfgoedplus: Inhoud > Inhoudelijke beschrijving ()
Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): Objecten > Identificatie > Titel en beschrijving > Taal (TP)
Qi (Donnet): Identificatie > Titel > Taal ()
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Titel en beschrijving > Taal (TP)

Standaarden
Dublin Core: dcterms:language (-
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Titel en beschrijving > Taal (TP)
Dit veld kan zowel op de originele, populaire of toegekende titel slaan. Dit veld is herhaalbaar.
Erfgoedregister (Erfgoedplus): > Inhoud/Inhoudelijke beschrijving ()
In het Erfgoedregister is geen specifiek veld voorzien voor het selecteren van de taal van een titel. Informatie over de titel kan genoteerd worden in het veld "Inhoud/Inhoudelijke beschrijving".
Qi (Donnet): Identificatie > Titel > Taal ()
Alleen bij alternatieve titel
Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): name_language > title.language (collect.TP)
Dublin Core: dcterms:language (-