Waarde referentienummer inkomend object

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld waarde referentienummer inkomend object
Definitie Het veld 'waarde referentienummer inkomend object' bevat het unieke nummer dat een object of groep objecten krijgt als het de instelling binnenkomt.
Invulregels
Dit referentienummer staat vermeld op het invulformulier of ontvangstbewijs en laat toe het object te volgen tot het moment dat het aanvaard wordt of terugkeert.
Het referentienummer kan volgende elementen bevatten: een prefix om het te onderscheiden van andere referentienummers; het jaartal; een doorlopend nummer.
E2018.123
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Binnenkomst > Algemeen > Binnenkomst > Transportnummer (En)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Binnenkomst > Algemeen > Binnenkomst > Transportnummer (En)