Identificatie huidige standplaats

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld identificatie huidige standplaats
Definitie Het veld 'identificatie huidige standplaats' documenteert de standplaats waar het object zich thans bevindt.
Invulregels
Vul hier de standplaats in waar het object zich thans bevindt. Vul dit veld altijd in, ook als de huidige standplaats dezelfde is als de vaste standplaats. Op die manier kan je immers de geschiedenis van de standplaatsen van een object volgen. Je kan aan de hand daarvan bijvoorbeeld onderzoeken wat de invloed is geweest op het behoud van objecten in een bepaalde ruimte.
Het is handig om aan de hand van een plattegrond van de locatie een vaste indeling te maken en zo mogelijke standplaatsen voor elke ruimte aan te duiden. Duid de standplaatsen zo uniform mogelijk aan en doe dit van algemeen naar specifiek. Die standplaatsen worden best in gewone taal aangeduid en niet in codes.
Het is soms ook handig om kasten en planken te nummeren.
Depot Brussel/01/rek04/schap03

STAM/Zaal01/Vitrinekast02

Het Lijsternest/Erkerkamer
Systemen

Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): Objecten > Standplaats/toekomstige verplaatsingen > Huidige standplaats > Huidige standplaats (2A)
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Standplaats/toekomstige verplaatsingen > Huidige standplaats > Huidige standplaatsnaam (2A)
Qi (Donnet): Activiteiten > Bewaarplaats/Bewegingen* > Record ()

Standaarden
CDWA: [- Current location (21]
Dublin Core: dcterms:spatial (-
Map enkel naar deze DCterms als de locatie van de van de standplaats een benoemde plaats is (bv. "Sint-Baafskathedraal") of gedefinieerd kan worden door geografische coördinaten.
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Standplaats/toekomstige verplaatsingen > Huidige standplaats > Huidige standplaatsnaam (2A)
Dit veld is herhaalbaar. De standplaats is een gecontroleerde term uit het bestand "Standplaatsen/Verpakkingen".
De standplaatshistoriek wordt enkel opgebouwd en bijgehouden als je werkt met de knop “wijzig standplaats” in de menubalk “wijzigen”. Als je in het veld “huidige standplaats” onder het tabblad “Standplaats/Toekomstige verplaatsingen” gewoon een waarde verandert, dan wordt de vorige waarde niet bewaard in standplaatshistoriek. Het is aangeraden om steeds de standplaats te wijzigen met de daartoe voorziene knop “wijzig standplaats”.
Qi (Donnet): Activiteiten > Bewaarplaats/Bewegingen* > Record ()
Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): location > location.default.name.lref (collect.lQ)
CDWA: [- Current location (21]
Dublin Core: dcterms:spatial (-
Map enkel naar deze DCterms als de locatie van de van de standplaats een benoemde plaats is (bv. "Sint-Baafskathedraal") of gedefinieerd kan worden door geografische coördinaten.