Naam verantwoordelijke conditiecontrole

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam verantwoordelijke conditiecontrole
Definitie Het veld 'naam verantwoordelijke conditiecontrole' geeft de naam van de persoon of instelling die de toestandscontrole of technische controle uitvoert.
Invulregels
Geef de officiële of de meest gebruikte naam en voorna(a)m(en) van de eigenaar van het object. Dit kan een persoonsnaam, een groepsnaam of een organisatienaam zijn. Zie ook Personen en Organisaties
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Toestand/conservering > Compleetheid > Controleur (TQ)
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Toestand/conservering > Toestand > Controleur (TV)

Standaarden
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een achternaam en een voornaam. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Persoon of Organisatie. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor namen in gebruik. Gebruik slechts één keer voor elke conditiecontrole of (materiaaltechnisch) onderzoek, tenzij dit is uitgevoerd door meer dan één Persoon of Organisatie.
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Toestand/conservering > Toestand > Controleur (TV)
De naam van degene die de toestand van het object heeft gecontroleerd.
Persoonsnamen dienen als volgt genoteerd te worden: alfabetiserend deel van de naam, gevolgd door een komma, voornaam of voornamen.
De Rijcke, Thomas
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Toestand/conservering > Compleetheid > Controleur (TQ)
De naam van degene die gecontroleerd heeft of het object compleet is.
Persoonsnamen dienen als volgt genoteerd te worden: alfabetiserend deel van de naam, gevolgd door een komma, voornaam of voornamen.
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een achternaam en een voornaam. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Persoon of Organisatie. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor namen in gebruik. Gebruik slechts één keer voor elke conditiecontrole of (materiaaltechnisch) onderzoek, tenzij dit is uitgevoerd door meer dan één Persoon of Organisatie.