Tekst credit line

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld tekst credit line
Definitie Het veld 'tekst credit line' vermeldt de tekst die aangeeft dankzij welke persoon of instelling de verwerving van het object tot stand kwam en die moet worden vermeld op publicaties, tekstbordjes en dergelijke.
Invulregels
Hier vermeld je de persoon of instelling met behulp waarvan de verwerving tot stand is gekomen met bijkomende informatie die zijn relatie tot het object weergeeft. Geef hier de exacte formulering zoals gewenst door de begunstigers.
Aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt
Met dank aan Jan De Groot
Eigendom van Jan De Groot
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Aanbevelingen / vereisten > Credit line > Credit line (CF)

Standaarden
Spectrum: Vermelding (-
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Aanbevelingen / vereisten > Credit line > Credit line (CF)
Spectrum: Vermelding (-