Herkomst materiaal

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld herkomst materiaal
Definitie Het veld 'herkomst materiaal' documenteert de geografische oorsprong van, van nature voorkomende plantaardige, dierlijke of geologische materialen die hetzij zijn gebruikt om een voorwerp te vormen, hetzij zelf specimens of afzettingen vormen. (Merk op dat dit los staat van de Naam plaats vervaardiging van het object, waar de originele materialen door menselijk ingrijpen zijn gemodificeerd om een object te vormen).
Invulregels
Het zal nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een dorpsnaam of landnaam, evenals de productiefase waarmee de plaats is geassocieerd. De beschrijvingen voor deze informatie-eenheden zijn samengebracht onder de kop 'Plaats'.
Balegem (steengroeve)
Midden-Afrika (voor Wengé-hout)
Holocene afzettingen van de Schelde (voor fossiel van Rivierparelmossel)
Systemen

Erfgoedplus: Beschrijving > Materiaal > Nota ()

Standaarden
Erfgoedregister (Erfgoedplus): Beschrijving > Materiaal > Nota ()
Het veld 'Materiaal/Nota' kan niet afzonderlijk van het veld 'Materiaal/Naam' worden ingevuld. Alle informatie betreffende het onderdeel van het object, materiaalbeschrijving, herkomst en toelichting materiaal wordt genoteerd in het veld "Materiaal/Nota".