Datum status collectie-evaluatie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld datum status collectie-evaluatie
Definitie Het veld 'datum status collectie-evaluatie' documenteert de datum waarop een stand van zaken in de evaluatie van de collectie is opgemaakt.
Invulregels
Probeer de datum zo precies mogelijk weer te geven.
Noteer data volgens ISO-norm 8601: jjjj-mm-dd of jjjj-mm of jjjj.
2018-08-04
Systemen
Standaarden